Chính sách đãi ngộ

 • Chính sách của Việt Á trong việc tuyển dụng nhân sự là tuyển dụng nhân sự phù hợp vào vị trí phù hợp, ưu tiên các tài năng.
 
 • Trên cơ sở các nhân sự phù hợp nhất, Việt Á sẽ xây dựng và đào tạo họ trở thành những người tiên phong, năng động cho từng giai đoạn phát triển.

 • Việt Á luôn nhận thức và dành những vị trí xứng đáng nhất cho những nhân sự có năng lực, tài năng và lòng nhiệt huyết, và luôn có những phần thưởng công bằng, xứng đáng ghi nhận cho những cống hiến đối với sự phát triển của công ty.
 
 • Việt Á luôn đảm bảo sự công bằng cho mỗi cá nhân để có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp theo những mục tiêu và nguyện vọng của từng người..
 
 • Việt Á khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho tất cả thành viên được nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ và phát huy tiềm năng, tư duy trí tuệ bản thân.
 
 • Việt Á đảm bảo đầy đủ các nghĩa vụ và quyền lợi đối với người lao động như: Lương, thưởng, cổ phần, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và cao hơn nữa.
 • Areva
 • Schneider
 • Siemens
 • H
 • ABB
 • Toshiba
 • Wago
 • Techcombank
 • VIETTEL
 • BIDV
 • Vietcombank
 • Ngân hàng Quân đội