Kinh doanh

-  Cung cấp vật tư, vật liệu, phụ kiện (cột thép, dây dẫn, ACSR, dây chống sét OPGW, cáp quang OBC, chuỗi sứ, phụ kiện v.v) cho các đường dây truyền tải cao thế 110Kv, 220KV, 500Kv.
-   Các thiết bị lắp đặt & bảo vệ mạch điện
-   Cung cấp lắp đặt hệ thống chiếu sáng tòa nhà, tự động điểu khiển, điều khiển chiếu sáng tòa nhà.
-   Cung cấp lắp đặt các hệ thống chiếu sáng đô thị, công cộng.
-   Các dự án trạm trọn bộ, đường dây trọn bộ đến 500Kv
-   Hệ thống điều khiển kỹ thuật số tự động trạm và đường dây truyền tải điện cao thế 110KV, 220KV, 500KV.
-