Kết cấu thép nhà xưởng
Kết cấu thép nhà xưởng

Tổng quan

Mã sản phẩm :
Xuất xứ : Việt Nam
Chứng chỉ  :
Nhà sản xuất : Việt Á 

Tên sản phẩm: Kết cấu thép cho nhà xưởng Công nghiệp

Nhà sản xuất/nước sản xuất: Việt Á

Chức năng: Xây dựng các nhà xưởng công nghiệp.

Năm sản phẩm phát triển:
Thông số 1:

Thông số 2:
 • Areva
 • Schneider
 • Siemens
 • H
 • ABB
 • Toshiba
 • Wago
 • Techcombank
 • VIETTEL
 • BIDV
 • Vietcombank
 • Ngân hàng Quân đội