Ban lãnh đạo

 • Bà Phạm Thị Loan
  Bà Phạm Thị Loan
  Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Á
  Đại biểu Quốc hội khóa XII Nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam(2007-2011)
  Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội (2008-2013)
  Học vị: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ kinh tế vĩ mô trường North Central University USA,
  Thạc sĩ Quản trị kinh doanh trường South Columbia
  Ngôn ngữ:  Cử nhân Tiếng Anh, tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội.
 • Ông Trần Ngọc Tuân
  Ông Trần Ngọc Tuân
  Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Việt Á/Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Điện lực Việt Á
  Trình độ học vấn: Cử nhân Ngoại thương, Cử nhân Luật
  Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Bà Phạm Thị Liên Hương
  Bà Phạm Thị Liên Hương
  Ủy viên HĐQT Tập đoàn Việt Á
  Trình độ học vấn: Cử nhân Ngoại Ngữ
  Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh
 • Ông Nguyễn Thế Vinh
  Ông Nguyễn Thế Vinh
  Ủy viên HĐQT Tập đoàn Việt Á
  Trình độ học vấn: Tiến sỹ chuyên ngành QTNNL
  Ngoại ngữ: Cử nhân Tiếng Anh
  Uỷ viên HĐQT/Bí thư Chi bộ Tập đoàn Việt Á
 • Ông Hồ Tuấn Anh
  Ông Hồ Tuấn Anh
  Giám đốc Công ty Cơ Khí Việt Á
  Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
  Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Bà Nguyễn Thuỷ Tiên
  Bà Nguyễn Thuỷ Tiên
  Giám đốc Công ty Nhựa Composite Việt Á
  Kiêm giám đốc Công ty TNHH Thiết Bị Điện Việt Á
  Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
  Ngoại ngữ: Tiếng Anh
 • Areva
 • Schneider
 • Siemens
 • H
 • ABB
 • Toshiba
 • Wago
 • Techcombank
 • VIETTEL
 • BIDV
 • Vietcombank
 • Ngân hàng Quân đội